Frizer
Frizer

Dobrodošli na sajt www.zakazime.com. Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja ("uslovi") pre upotrebe web sajta (u daljem tekstu "sajt"). Korišćenje ovog sajta znači da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove i pravila upotrebe sajta. Ako ne prihvatate ove uslove, nije vam dozvoljeno da koristite ovaj sajt. Ovi uslovi odnose se na vaše korišćenje sajta, svakog sadržaja (kao što su tekst, podaci, informacije, softver, grafika ili fotografije) koje kompanija ZakažiMe može postaviti na sajt (u daljem tekstu, "materijali") i sve usluge koje kompanija ZakažiMe može pružati putem sajta (u daljem tekstu, "usluge"). Sajt, materijali i usluge u ovim uslovima zajednički se nazivaju "ZakažiMe web sajt."

ZakažiMe, kao autor/vlasnik/menadžer sajta zakazime.com, u daljem tekstu ZakažiMe, zadržava pravo izmene i dopune sadržaja ovog sajta, što uključuje i Izjavu o privatnosti i Pravila i Uslove korišćenja, u bilo kom trenutku, bez prethodne najave. Stoga vas molimo da redovno posećujete ovu stranicu, kako biste bili u toku sa izmenama Pravila i Uslova korišćenja koje ste prihvatili.

Autorska prava

ZakažiMe je autor Sajta i poseduje sva zagarantovana prava u tom svojstvu, u skladu sa domaćim i međunarodnim zakonima. Ukoliko nije drugačije naznačeno, svi materijali, uključujući ilustracije, slike, dizajn, ikonice, fotografije, audio/video klipove, tekstove, profile kompanija, lekara i stručnjaka itd. su u vlasništvu ZakažiMe. Napominjemo da ovi podaci mogu biti postavljeni od strane trećih lica, pa ZakažiMe ne preuzima odgovornost za tačnost podataka objavljene na Sajtu od strane istih.

Ako preuzimate softver sa ovog Sajta, uključujući i dokumenta i slike koje taj softver sadrži ili ih je generisao, kao i prateće podatke (u daljem tekstu Softver), smatrajte da je licenciran od strane ZakažiMe (u daljem tekstu Autor). Autor ima puno pravo na Softver i sva prava intelektualnog vlasništva koja iz toga proizlaze. Ne smete prodavati, distribuirati, reprodukovati ili dekompilirati Softver. Svi zaštitni znakovi i logotipi su u vlasništvu ZakažiMe ili nosioca dozvole i nemate dozvolu da ih kopirate, ili koristite na bilo koji način.

Internet domen www.zakazime.com je vlasništvo ZakažiMe. Upotreba ZakažiMe žiga ili domena, otvoreno ili skriveno (kao što su, ali ne isključivo, meta tagovi i druge tehnike indeksiranja, pretraživanja weba), bez prethodne pismene saglasnosti ZakažiMe je zabranjeno i kažnjivo zakonom.

Linkovi ka drugim sajtovima

ZakažiMe ne preuzima odgovornost za sadržaj sajtova na koje eventualno upućuje putem linka ili na drugi način. Kada pristupate sajtu koji ne pripada sajtu ZakažiMe, imajte u vidu da je to nezavisan sajt i da ZakažiMe nema kontrolu nad tim sadržajem. Link ka sajtu van sajta ZakažiMe ne podrazumeva da ZakažiMe prihvata odgovornost za sadržaj tog sajta. Odgovornost za tačnost informacija u potpunosti pripada pružaocu ponuđenih usluga i proizvoda. Informacije date na sajtu ZakažiMe imaju za cilj da podrže i unaprede komunikaciju između posetioca sajta i lekara/stručnjaka, i kao takve ne mogu da zamene odlazak kod lekara.

Korišćenje sajta zakazime.com

Ko može koristiti usluge ovog sajta, kreiranog od strane ZakažiMe? Usluge sajta www.zakazime.com su namenjene fizičkim i pravnim licima. Sajt mogu koristiti fizička lica starosti 18 godina i više. Lica mlađa od 18 godina mogu koristiti sajt jedino uz saglasnost roditelja.

Svaki korisnik ovog sajta se obavezuje na sledeće:

 • da će dostaviti istinite, potpune i tačne informacije o sebi ili svojoj kompaniji u skladu sa zahtevima formulara za registraciju.
 • da će blagovremeno vršiti izmene podataka kako bi isti bili u svakom trenutku tačni i kompletni.

Takođe, svaki korisnik ovog sajta se obavezuje da:

 • neće postavljati materijal koji sadrži računarske viruse i druge programe koji za cilj imaju uništenje ovog sajta ili njegove baze podataka
 • neće objavljivati materijal zaštićen autorskim pravima, ukoliko nije autor istog ili ima pravo na njegovo korišćenje
 • neće postavljati opscen, preteći ili drugi zlonameran materijal na štetu drugog korisnika, fizičkog ili pravnog lica, te druge materijale ili informacije zabranjene zakonom

Popunjavanjem formulara za registraciju, korisnik se slaže:

 • da će ZakažiMe ove podatke prikupiti, uskladištiti i obraditi
 • da će se ovi podaci koristiti na neograničen period vremena i za buduće kontakte
 • da se ovi podaci mogu koristiti za obaveštenja o novim uslugama kompanije ZakažiMe, kao i drugim aktivnostima ili ponudama koje se mogu javiti u budućnosti.

Sajt zakazime.com podrazumeva da postoje tri tipa korisnika sajta:

 1. Administrator klinike/salona/kompanije - lice koje se registruje na sajt kao predstavnik svoje klinike/salona/kompanije. Ovaj tip korisnika ima mogućnost da uredi javni profil klinike/salona/kompanije, kao i profile zaposlenih, i izmeni druge podatke koji su trenutno dostupni, ili mogu biti dodati u budućnosti.
 2. Lekar/srtučnjak - lice koje se registruje na sajt u svoje ime, kako bi kreiralo lični profesionalni profil. Ovaj tip korisnika ima mogućnost da uredi sopstveni profesionalni profil, a isti može i pridružiti klinici/salonu/kompaniji u kojoj je zaposlen.
 3. Registrovani posetilac sajta - lice koje se registruje na sajt u svoje ime, kako bi zakazalo usluge klinika/salona/kompanija. Ovaj tip korisnika ima mogućnost da uredi sopstveni korisnički profil.

Garancija

Autor sajta ne garantuje da sajt, serveri na kojima se nalazi, ili email poruke od ZakažiMe ne sadrže računarske viruse ili drugi potencijalno škodljiv softver. Korisnik sajta koristi isti na sopstveni rizik, a ZakažiMe ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu, direktnu ili indirektnu nastalu korišćenjem sajta, ili informacija pronađenih na njemu. Svu odgovornost za nedostupnost servisa sajta snosi onaj ko ga je u nameri ili gruboj nepažnji onemogućio. Sve informacije na sajtu predstavljaju stvarnost u trenutku registracije ili osvežavanja pojedinih stranica. Autor ne snosi odgovornost za kvalitet usluga ponuđenih na sajtu.

Svrha ovog sajta je kreiranje o održavanje baze podataka koja uključuje lekare/stručnjake i klinike/salone/kompanije (u daljem tekstu partneri), čime se omogućuje da korisnici ovog sajta pristupaju informacijama u vezi sa partnerima kao što su fotografije, mape lokacije, profesionalne biografije, audio, video, ili bilo koje druge koje informacije partneri smatraju potrebnim a zakazime.com ponudi.

Informacije koje su potvrđene od strane partnera zavise isključivo od njih. One koje nisu potvrđene, potiču od javnih izvora kao što su različite liste i dokumenti objavljeni od strane različitih kompanija. Ni u kom trenutku nije obaveza ZakažiMe ispunjavanje obaveza koje nastaju kao rezultat korišćenja ovog sajta.

Proizvodi i servisi sa dodatom vrednošću: ZakažiMe može ponuditi različite proizvode i servise sa dodatom vrednošću u budućnosti. Ovi servisi nude svojim pretplatnicima niz prednosti koji omogućuju razlikovanje njihovih ličnih prezentacija (profila) u odnosu na ostale klijente.

Drugi proizvodi i servisi: ZakažiMe isključivo omogućuje posredovanje između korisnika koji koristi uslugu i pružaoca date usluge. Sam pružalac usluge određuje uslove za svaku uslugu koju pruža, i informiše korisnika usluge za svaku uslugu ponaosob na najbolji mogući način putem ovog sajta.

Lozinke za pristup ovom sajtu: Za pristup određenim delovima ovog sajta je potrebno posedovati jednu ili više lozinki. Korisnik sajta bira lozinku prilikom popunjavanja registracionog formulara, i obavezuje se da lozinku čuva u tajnosti i da je ne odaje trećim licima. Korisnik u potpunosti prihvata odgovornost za posledice (materijalne i druge) korišćenja ovog sajta putem lozinke od strane samog korisnika sajta ili trećeg lica.

Prilikom registracije na ovaj sajt, od korisnika se traži niz podataka koji se odnose na samog korisnika, a sve za cilj da se korisniku omogući ugovorena usluga pod datim uslovima.

Korisnik ili partner se obavezuje da su podaci koje dostavlja istiniti, potpuni i tačni. Takođe se obavezuje da će konaktirati ZakažiMe u vezi sa bilo kojom promenom u vezi sa istim najbrže moguće, kako bi se izbegli eventualni problemi koji mogu nastati ukoliko ZakažiMe raspolaže sa netačnim ili nepotpunim podacima.

Korisnik ovog sajta prihvata da se podaci prikupljeni od strane ZakažiMe za potrebe ugovaranja bilo koje usluge ponuđene na ovom sajtu ili prikupljeni u budućnosti, uskladište u bazu podataka čiji je vlasnik ZakažiMe.

Korisnik se slaže da će se ovi podaci koristiti od strane ZakažiMe da bi se pružila informacija, proizvodi ili usluge u skladu sa svakim slučajem ponaosob.

Za potrebe online zakazivanja usluge, lekar/stručnjak ili klinika/kompanija u kojoj je korisnik zakazao uslugu dobija one podatke koji su potrebni za pružanje date usluge.

U ovom slučaju, lekar/stručnjak ili klinika/salon/kompanija, prilikom aktivacije usluge online zakazivanja, ovlašćuje ZakažiMe da posreduje u zakazivanju usluga korisnika, i ovlašćuje ZakažiMe da prikuplja i čuva podatke potrebne za pravilno funkcionisanje servisa online zakazivanja. Korisnik servisa online zakazivanje, koji zakazuje uslugu isto tako ovlašćuje ZakažiMe da njegove podatke dostavi lekaru/profesionalcu klinici/kompaniji koji nudi datu uslugu.

U odredenim situacijama, ZakažiMe može automatski (bez pristanka vlasnika) prikupiti tehničke (ali ne i lične) informacije prilikom pristupa ZakažiMe sajtu. Ove informacije mogu biti (ali ne isključivo): vrsta programa za pregled internet stranica (browser) koji posetilac koristi, operativni sistem, ime domena ili provajdera pre koga se korisnik priključio na ZakažiMe.

U skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, korisnik sajta u vezi sa pitanjima za pravo na pristup, izmenu i brisanje prikupljenih podataka može se obratiti na:
ADRESA
ZakažiMe
Vojvode Sime Popovića 18
11160 Beograd
Tel: +381 61 3122 002
Email: podrska@zakazime.com

U vezi sa svim pitanjima u vezi sa funkcionisanjem servisa, i njihove dostupnosti u svakom trenutku se mogu informisati pitem emaila ili telefona.

Posebno se napominje da ZakažiMe nije odgovorna za nedostatak istinitosti, potpunosti i preciznosti u podacima u vezi za usluge i proizvode koji se nude putem ovog sajta, jer su isti dostavljeni od strane pružaoca usluga i proizvoda ponuđenih na sajtu.

Takođe, ZakažiMe nije ni u kom slučaju odgovorna za neispunjenje ili polovično ispunjenje usluga od strane pružaoca usluge koji iste nude putem ovog sajta.

ZakažiMe nije ni u kom slučaju odgovorna za sadržaj ili funkcionisanje drugih sajtova kojima se u nekim slučajevima može pristupiti putem linkova sa ovog sajta, kao što nije odgovorna za sadržaj, usluge ili proizvode ponuđene od strane istih, s obzirom da ti sajtovi nisu vlasništvo ZakažiMe.

Svi korisnici sajta se obavezuju da neće tužiti ZakažiMe za bilo koji problem ili reklamaciju zbog gorenavedenih uzroka.

Vlasništvo nad materijalima na ovom sajtu. Svi materijali na ovom sajtu su vlasništvo ZakažiMe ili pužaoca usluga ili proizvoda ponuđenih preko ovog sajta, i isti su zaštićeni nacionalnim i internacionalnim zakonima za zaštitu intelektualne i industrijke svojine.

Ova zaštita se odnosi na montažu, dizajn, konfiguraciju, programe, tekstove, slike, logotipe, ikone, fajlove, video i audio zapise, itd.

Korisnik ovog sajta se obavezuje da će poštovati ova prava, te da neće kopirati, reprodukovati, modifikovati, distribuirati, objavljivati ili pokazivati date materijale, niti vršiti druge radnje koje mogu kršiti vlasnička prava ZakažiMe i drugih pružaoca usluga i proizvoda koji su ponuđeni na ovom sajtu.

Promena ovih uslova korišćenja. ZakažiMe ostavlja za pravo da promeni ove uslove korišćenja u bilo kom trenutku, poštujući prava svojih korisnika. Korisnici sajta će biti obavešteni o ovoj promeni najbrže moguće. Pod obaveštenjem o promeni uslova korišćenja se podrazumeva dodavanje novog teksta u ove uslove korišćenja i objavljivanje istih na ovom sajtu. Korišćenje sajta posle promena uslova korišćenja implicira prihvatanje istih od strane korisnika.

ZakažiMe se finansira od strane pretplate na usluge sa dodatom vrednošću, oglasa i reklama koje se prikazuju na sajtu, i Google oglasa. ZakažiMe će na pogodan način razlikovati oglase od ostalih rezultata pretrage.

Određeni pružaoci usluga oglašavanja, uključujući i Google prikazuju oglase ZakažiMe na internetu. Ovi pružaoci usluga koriste kolačiće (cookies) da bi prikazivali oglase u skladu sa prethodnim posetama ovom sajtu. Vi u svakom trenutku možete onemogućiti korišćenje kolačića od strane Google na Google-ovoj stranici za onemogućavanje oglašavanja.